Construction & DES & QS

 
Đang tải...

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Chia sẻ thông tin
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 20
Chức vụ Ngành nghề
Đặt lại
Trưởng phòng Pháp lý đầu tư
Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư Tài chính
Trưởng phòng cao cấp quản lý thiết kế cảnh quan
Trưởng phòng cao cấp quản lý thiết kế hạ tầng
Trưởng phòng Cao cấp quản lý Thiết kế nội thất
Nhân viên lễ tân tòa nhà
Chuyên viên cao cấp Pháp lý vận hành dự án
Chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
Chuyên viên kiểm soát chất lượng dự án
Trưởng phòng Thị trường vốn Tài chính
Giám đốc Quản lý thiết kế Tư vấn
Trưởng nhóm Cung ứng
Kỹ sư cao cấp thiết kế kết cấu
Chuyên viên cao cấp đầu tư
Chuyên viên Kế toán Tổng hợp
Trưởng phòng dịch vụ kế toán Kiểm toán
Chuyên viên Tài chính dự án Tài chính
Quản lý điều hành khu vực
Chuyên viên Đối tác nhân sự