Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng cao cấp KSTC, Thuế, Ngân quỹ

VN

Mô Tả Công Việc: 

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Tham mưu và thực hiện Cấu trúc hợp nhất, M&A
-    Tham mưu và triển khai cấu trúc sáp nhập, M&A theo kế hoạch được giao & theo kế hoạch khoản vay (phục vụ cho mục đích vay) theo hướng hiệu quả nhất
-    Tìm hiểu pháp lý, tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh của dự án, công ty để lập phương án sáp nhập, mua bán hợp lý
-    Soát xét cấu trúc đầu tư vốn, đề xuất giải pháp xử lý, tham mưu phương án chia tách, sát nhập Công ty
-    Tính toán các ảnh hưởng của thuế, doanh thu, chi phí phát sinh từ việc sáp nhập, mua bán đến báo cáo tài chính của Tập đoàn.
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Quản lý điều phối nguồn vốn, ngân quỹ
-    Quản lý chung toàn bộ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cấu trúc điều phối tiền và lưu chuyển tiền hợp lý, hợp lệ đảm bảo chuẩn bị nguồn tiền sẵn sàng cho kế hoạch thanh toán
-    Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các giao dịch luân chuyển tiền trong phạm vi được giao. Điều phối nguồn giúp dòng tiền lưu thông và được sử dụng đúng qui định
-    Điều phối, quản lý dòng tiền tạm thời, tiền gửi tiết kiệm hoặc thực hiện gói vay đơn giản không thuộc phạm vi của phòng PFIN, CM hiệu quả nhằm tối ưu hóa doanh thu Tài chính
-    Lập kế hoạch sử dụng và phân bổ nguồn tiền theo kế hoạch của FPA thông báo
-    Tham mưu, đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận của Công ty.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Quản lý, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định của phòng FC, kiểm toán kế toán nội bộ
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Kiểm soát các rủi ro về Thuế, phân tích Báo cáo Tài chính 
-    Kiểm soát các rủi ro về Thuế và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị kịp thời
-    Thực hiện Hedging ngoại tệ
-    Thực hiện phân tích tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền của Công ty thông qua các Báo cáo Tài chính nhằm giúp ban Tổng Giám Đốc đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu câu công việc : 

a.    Trình độ:
Education    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán/Kiểm toán
b.    Kiến thức:
Knowledge    -   Kiến thức tổng quát về Tài chính, kế toán, thuế, kiến thức quản trị.
-   Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản  
c.    Kinh nghiệm:
Experience    
    Kinh nghiệm quản lý:
Management experience    8 năm 

    Kinh nghiệm chuyên môn:
 Professional experience    10 năm kinh nghiệm cùng vị trí trở lên hoặc 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
d.    Kỹ năng:
Skills    -    Hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, các nguyên tắc và khái niệm về kiểm soát và quy trình.
-    Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề tốt
-    Kỹ năng giao tiếp tốt
-    Kỹ năng quản lý đội ngũ tốt 
-    Kỹ năng trình bày và giải thích các vấn đề bằng các phương pháp khác nhau (thuyết trình, văn bản, thảo luận)
-    Tiếng anh giao tiếp (đọc, hiểu tốt)
-    Thành thạo Microsoft office (word, excel, powerpoint,…)
e.    Các yêu cầu khác:
Others    -    Chính trực, xây dựng được lòng tin
-    Khả năng giao tiếp tốt, tự tin
-    Có khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
-    Chịu được áp lực cao trong công việc