Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển thị trường

VN

I.    Vai trò:                
Thu thập thông tin, phân tích, tư vấn và báo cáo thị trường liên quan đến công nghệ. Nghiên cứu về khả năng ứng dụng công nghệ trong các ngành nghề liên quan, xu hướng, sự phát triển                        

II.    Nhiệm vụ trọng tâm:    
Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch và thực hiện công tác nghiên cứu thị trường liên quan đến công nghệ
1.1.Nghiên cứu tổng quan thị trường công nghệ thế giới và Việt nam, xu hướng phát triển và ứng dụng vào các ngành nghề kinh tế
1.2 Nghiên cứu các đơn vị đầu ngành, các đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trên thế giới và Việt Nam"            
Nhiệm vụ 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu thị trường liên quan đến công nghệ
2.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về quy mô thị trường, biến động ngành
2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu về các đơn vị phát triển và ừng dụng công nghệ, các sản phẩm công nghệ ứng dụng trên thị trường liên quan đến các ngành nghề kinh doanh        
Nhiệm vụ 3: Tư vấn, đánh giá về khả năng áp dụng/triển khai công nghệ ứng dụng vào các lĩnh vực mà Tập đoàn triển khai
3.1.Tư vấn đánh giá về khả năng áp dụng, mức độ hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội khi áp dụng triển khai vào các sản phẩm cụ thể cho các lĩnh vực khác nhau
3.2. Nghiên cứu về các xu hướng mới, hành vi tiêu dùng củ thị trường liên quan đến công nghệ        
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.          

IV.    Yêu cầu công việc:
                
1.    Trình độ
 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.                
2.    Kiến thức:
- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ
- Có kiến thức về nghiên cứu, phân tích và tư vấn liên quan lĩnh vực công nghệ
- Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, xu hướng, hành vi tiêu dùng ở nhiều lĩnh vực khác nhau                
3.    Chứng chỉ nghề nghiệp:                
4.    Kinh nghiệm:  Từ 3 năm                 
4.1  Kinh nghiệm chuyên môn
- Khả năng thiết lập mục tiêu, quản lý và kiểm soát công việc;
- Khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt;
- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ;
- Có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích về công nghệ               
4.2.    Kinh nghiệm quản lý
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường hàng tiêu dùng của các Công ty đa quốc gia hoặc Công ty lớn của Việt Nam.         
5.    Kỹ năng:
- Kỹ năng làm việc độc lập với áp lực cao;
- Khả năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ;
- Khả năng giám sát, phối hợp làm việc đội nhóm tốt;
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, sáng tạo và nhạy bén;
- Kỹ năng làm việc đa nhiệm.