Chuyên viên Kế toán Bán hàng

Địa điểm:  Ho Chi Minh
Địa điểm: 
Ngày:  2 thg 7, 2024

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Thực hiện hạch toán Kế toán, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế toán bán hàng;
1.1. Lập phiếu thu, xuất hóa đơn ngay khi khách hàng thanh toán tiền mua sản phẩm đảm bảo đúng chính xác. Bàn giao phiếu thu, hóa đơn cho phòng dịch vụ khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi phát sinh;
1.2. Thực hiện đối chiếu thông tin Hợp đồng đã được nhập trên phần mềm Kế toán bao gồm việc kiểm tra giá trị, tiến độ thanh toán và các phụ lục khác liên quan đến Hợp đồng;
1.3. Kiểm tra cam kết vay vốn ngân hàng, tính và đối chiếu lãi vay hỗ trợ Khách hàng với ngân hàng, cập nhật tình hình vay/ giải chấp ngân hàng trên phần mềm kế toán.
1.4. Hạch toán chính xác và kịp thời trên phần mềm kế toán tất cả các nghiệp vụ liên quan bán hàng, bao gồm: thanh lý, chuyển nhượng, yêu cầu chi, ghi nhận doanh thu, chi phí, … theo quy định;

Nhiệm vụ 2: Lập Báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng:
2.1. Lập báo cáo bán hàng: Báo cáo hợp đồng đã bán, báo cáo giấy đặt cọc, báo cáo tiến độ thu tiền, báo cáo dòng tiền thu,… định kỳ theo quy định cho Trưởng nhóm kế toán bán hàng và các Phòng ban liên quan đảm bảo chính xác và kịp thời;
2.2. Lập báo cáo tình hình khách hàng vay vốn; Lập các báo cáo khác khi có yêu cầu từ cấp trên và các Phòng ban liên quan.

Nhiệm vụ 3: Xử lý các vấn đề liên quan Phân hệ BĐS:
Kết hợp với các phòng ban liên quan xử lý hồ sơ, giải quyết các công việc phát sinh với Khách hàng đảm bảo kịp thời và chính xác theo quy định, bao gồm:
3.1. Xử lý hồ sơ hoàn cọc, thanh lý, chuyển nhượng, và các thay đổi khác (nếu có) theo đúng quy trình và phân quyền phê duyệt của công ty;
3.2. Lập bảng tính, kiểm tra hồ sơ chi trả phí hoa hồng, môi giới cho BAM, đối tác kinh doanh, đại lý;
3.3. Lập bảng tính quyết toán giao nhà và giao GCNQSHNO theo quy định. Phối hợp xác nhận công nợ khách hàng lên hệ thống giao nhà của tổ giao nhà. Trực tiếp bàn giao hồ sơ giao GCNQSHNO cho khách hàng.

Nhiệm vụ 4: Lưu trữ chứng từ bán hàng, hợp đồng và các hồ sơ liên quan:
4.1. Lưu trữ chứng từ, phiếu thu, hóa đơn, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế; Lưu trữ hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ thanh lý, hồ sơ giao sổ; Hoàn tất hồ sơ chứng từ lưu trữ hàng tháng theo quy định hiện hành đảm bảo tính đầy đủ và dễ tra cứu;
4.2. Lưu trữ hợp đồng (bao gồm: thỏa thuận, phụ lục, chứng từ liên quan ...);
4.3. Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.

Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Trình độ/Kiến thức/Chứng chỉ nghề nghiệp

Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - Kiểm toán hoặc tương đương.

Yêu cầu kiến thức:
- Có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh Bất động sản;
- Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toan bán hàng, các Thông tư và Luật định, Thuế;
- Ưu tiên có kiến thức thực tiễn sử dụng phần mềm Lemon, SAP.

Kinh nghiệm

Yêu cầu kinh nghiệm:
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng hoặc được đánh giá có kiến thức chuyên môn phù hợp;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn:
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán bán hàng hoặc được đánh giá có kiến thức chuyên môn phù hợp;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Kỹ năng

- Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt;
- Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề;
- Khả năng thiết lập mục tiêu và theo dõi công việc:
- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh; Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…).

Yêu cầu khác

- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp;
- Năng động, sáng tạo, nhạy bén; Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Chủ động trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan và bảo mật trong công việc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved