Với nền tảng vững mạnh của Novaland, mỗi Novator luôn có bước đệm vững chắc và điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, phát triển, tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng nghìn nhân tài tạo nên môi trường tuyệt vời để bạn học hỏi, sáng tạo, cùng nhau chinh phục thử thách và kiến tạo thành công.

Luôn trân quý những nỗ lực của mỗi thành viên, Novaland mang tới chế độ đãi ngộ toàn diện, chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ NovaGroup cho toàn bộ đội ngũ nhân sự cũng như người thân - đảm bảo tất cả Novator được nâng cao giá trị, cảm nhận niềm vui trong cả công việc cũng như cuộc sống.


Tiềm năng của mỗi Novator được khai phá thông qua những trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo, dự án quy mô,...

Thừa hưởng hệ sinh thái đa ngành của NovaGroup, chúng tôi tự tin mang tới cơ hội luân chuyển, thăng tiến rộng mở với vô vàn vị trí tuyển dụng ở trong mọi lĩnh vực.

Với nền tảng vững mạnh của Novaland, mỗi Novator luôn có bước đệm vững chắc và điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, phát triển, tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng nghìn nhân tài tạo nên môi trường tuyệt vời để bạn học hỏi, sáng tạo, cùng nhau chinh phục thử thách và kiến tạo thành công.

Luôn trân quý những nỗ lực của mỗi thành viên, Novaland mang tới chế độ đãi ngộ toàn diện, chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ NovaGroup cho toàn bộ đội ngũ nhân sự cũng như người thân - đảm bảo tất cả Novator được nâng cao giá trị, cảm nhận niềm vui trong cả công việc cũng như cuộc sống.

Tiềm năng của mỗi Novator được khai phá thông qua những trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo, dự án quy mô,...

Thừa hưởng hệ sinh thái đa ngành của NovaGroup, chúng tôi tự tin mang tới cơ hội luân chuyển, thăng tiến rộng mở với vô vàn vị trí tuyển dụng ở mọi lĩnh vực.


Với nền tảng vững mạnh của Novaland, mỗi Novator luôn có bước đệm vững chắc và điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, phát triển, tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng nghìn nhân tài tạo nên môi trường tuyệt vời để bạn học hỏi, sáng tạo, cùng nhau chinh phục thử thách và kiến tạo thành công.

Luôn trân quý những nỗ lực của mỗi thành viên, Novaland mang tới chế độ đãi ngộ toàn diện, chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ NovaGroup cho toàn bộ đội ngũ nhân sự cũng như người thân - đảm bảo tất cả Novator được nâng cao giá trị, cảm nhận niềm vui trong cả công việc cũng như cuộc sống.


Tiềm năng của mỗi Novator được khai phá thông qua những trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo, dự án quy mô,...

Thừa hưởng hệ sinh thái đa ngành của NovaGroup, chúng tôi tự tin mang tới cơ hội luân chuyển, thăng tiến rộng mở với vô vàn vị trí tuyển dụng ở mọi lĩnh vực.
Chúng tôi mang tới điều gì cho bạn?

PHÚC LỢI ĐA DẠNG
THU NHẬP CẠNH TRANH

ĐỘI NGŨ XỨNG TẦM,
CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÀI BẢN

CƠ HỘI THĂNG TIẾN
RỘNG MỞ

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HẠNH PHÚC


KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
CỘNG ĐỒNGChúng tôi mang tới điều gì cho bạn?

PHÚC LỢI ĐA DẠNG
THU NHẬP CẠNH TRANH

ĐỘI NGŨ XỨNG TẦM,
CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÀI BẢN

CƠ HỘI THĂNG TIẾN
RỘNG MỞ

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HẠNH PHÚC


KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
CỘNG ĐỒNGChúng tôi mang tới điều gì
cho bạn?

PHÚC LỢI ĐA DẠNG
THU NHẬP CẠNH TRANH

ĐỘI NGŨ XỨNG TẦM,
CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÀI BẢN

CƠ HỘI THĂNG TIẾN
RỘNG MỞ

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HẠNH PHÚC


KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
CỘNG ĐỒNGĐiều chúng tôi tìm kiếm?


Điều chúng tôi tìm kiếm?


Điều chúng tôi tìm kiếm?

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân luôn nỗ lực cải tiến và sẵn sàng chinh phục thử thách - để cùng chúng tôi hướng tới HIỆU QUẢ và từ đó, vươn tầm năng lực & nâng cao giá trị bản thân.Chúng tôi mong đợi mỗi cá nhân thể hiện được tính CHÍNH TRỰC, đề cao tinh thần làm chủ công việc, dám chịu trách nhiệm và hơn hết, biết tôn trọng con người, cộng đồng và xã hội.

Nhận thấy sức mạnh trong sự đồng lòng của đội ngũ, chúng tôi chào đón nhũng nhân sự không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ - từ đó xây dựng phong thái làm việc CHUYÊN NGHIỆP.Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân luôn nỗ lực cải tiến và sẵn sàng chinh phục thử thách - để cùng chúng tôi hướng tới HIỆU QUẢ và từ đó, vươn tầm năng lực & nâng cao giá trị bản thân.

Chúng tôi mong đợi mỗi cá nhân thể hiện được tính CHÍNH TRỰC, đề cao tinh thần làm chủ công việc, dám chịu trách nhiệm và hơn hết, biết tôn trọng con người, cộng đồng và xã hội.

Nhận thấy sức mạnh trong sự đồng lòng của đội ngũ, chúng tôi chào đón nhũng nhân sự không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ - từ đó xây dựng phong thái làm việc CHUYÊN NGHIỆP.

Responsive image

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân luôn nỗ lực cải tiến và sẵn sàng chinh phục thử thách - để cùng chúng tôi hướng tới HIỆU QUẢ và từ đó, vươn tầm năng lực & nâng cao giá trị bản thân.

Responsive image

Chúng tôi mong đợi mỗi cá nhân thể hiện được tính CHÍNH TRỰC, đề cao tinh thần làm chủ công việc, dám chịu trách nhiệm và hơn hết, biết tôn trọng con người, cộng đồng và xã hội.

Responsive image

Nhận thấy sức mạnh trong sự đồng lòng của đội ngũ, chúng tôi chào đón nhũng nhân sự không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ - từ đó xây dựng phong thái làm việc CHUYÊN NGHIỆP.

Với nền tảng vững mạnh của Tập đoàn, mỗi Novator luôn có bước đệm vững chắc và điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, phát triển, tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng nghìn nhân tài của Novaland Group tạo nên môi trường tuyệt vời để bạn học hỏi, sáng tạo, cùng nhau chinh phục thử thách và kiến tạo thành công.

Luôn trân quý những nỗ lực của mỗi CBNV, Novaland Group mang tới chế độ đãi ngộ toàn diện, chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ NovaGroup cho toàn bộ đội ngũ nhân sự cũng như người thân - đảm bảo tất cả CBNV được nâng cao giá trị, cảm nhận niềm vui trong cả công việc cũng như cuộc sống.

Tiềm năng của mỗi Novator được khai phá thông qua những trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo, dự án quy mô,...

Thừa hưởng hệ sinh thái đa ngành của NovaGroup, chúng tôi tự tin mang tới cơ hội luân chuyển, thăng tiến rộng mở với hàng nghìn vị trí tuyển dụng ở mọi lĩnh vực.


Chúng tôi mang tới điều gì cho bạn?


PHÚC LỢI ĐA DẠNG
THU NHẬP CẠNH TRANHĐỘI NGŨ XỨNG TẦM


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÀI BẢN


CƠ HỘI THĂNG TIẾN
RỘNG MỞ


MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HẠNH PHÚC


CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TOÀN DIỆN

Với nền tảng vững mạnh của Tập đoàn, mỗi Novator luôn có bước đệm vững chắc và điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, phát triển, ...

Luôn trân quý những nỗ lực của mỗi CBNV, Novaland Group mang tới...

Tiềm năng của mỗi Novator được khai phá thông qua những trải nghiệm thực tế, ...


Chúng tôi mang tới điều gì cho bạn?


PHÚC LỢI ĐA DẠNG
THU NHẬP CẠNH TRANHĐỘI NGŨ XỨNG TẦM


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÀI BẢN


CƠ HỘI THĂNG TIẾN
RỘNG MỞ


MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HẠNH PHÚC


CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TOÀN DIỆN
Bạn đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của mình?
Bạn đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của mình?KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NHÂN TÀI CỦA CHÚNG TÔI

Nhập địa chỉ thư điện tử của bạn ngay dưới đây & chúng tôi sẽ thông báo tới bạn những cơ hội việc làm phù hợp nhất

KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NHÂN TÀI CỦA CHÚNG TÔI

Nhập địa chỉ thư điện tử của bạn ngay dưới đây & chúng tôi sẽ thông báo tới bạn những cơ hội việc làm phù hợp nhất

KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NHÂN TÀI CỦA CHÚNG TÔI

Nhập địa chỉ thư điện tử của bạn ngay dưới đây & chúng tôi sẽ thông báo tới bạn những cơ hội việc làm phù hợp nhấtBAN NHÂN SỰ - NOVALAND GROUP

BAN NHÂN SỰ - NOVALAND GROUP
BAN NHÂN SỰ - NOVALAND GROUP


THÔNG TIN LIÊN HỆ

65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
recruitment@novaland.com.vn
(84) 906 35 38 38
NOVALAND
Tuyển dụng Novaland

THÔNG TIN LIÊN HỆ


THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright Novaland. All rights reserved