Quản lý Dự án

Địa điểm:  Ho Chi Minh
Địa điểm: 
Ngày:  21 thg 11, 2023

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ 1: Điều phối, quản lý, phát triển dự án được giao
1.1 Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể tiến độ thực hiện các dự án quản lý gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án.
1.2 Phân tích, đánh giá và đề xuất cho cấp trên  trong việc chọn nhà tư vấn, nhà cung ứng phù hợp, đủ năng lực thực hiện.
1.3 Kiểm tra công việc thực hiện phát sinh của các nhà Tư vấn, nhà cung ứng để tạm ứng, thanh toán theo nội dung hợp đồng.
1.4 Phối hợp, hỗ trợ Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) trong công tác pháp lý, quan hệ với các Cơ quan chức năng để công tác thi công được diễn ra thông suốt.
1.5 Tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh do khách hàng yêu cầu, các yêu cầu của Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Nhiệm vụ 2: Phối hợp với các phòng ban khác liên quan đến phát triển dự án được giao:
2.1 Phối hợp với các phòng ban Khối Đầu tư (IND) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi.
2.2 Phối hợp với phòng Pháp lý dự án, phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách và các đơn vị tư vấn (nếu có) thực hiện và theo dõi các thủ tục pháp lý theo kế hoạch lập ra.
2.3 Phối hợp với các phòng ban Khối Tài chính – Kế toán (FAD) & các phòng ban Khối Đầu tư (IND) cập nhật FS; cập nhật kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án.
2.4  Tham gia góp ý với Phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế.
2.5 Cung cấp thông tin cho phòng Marketing dự án (MKD), phòng Kinh doanh (SALE) để phục vụ công tác bán hàng, quảng bá hình ảnh dự án.

Nhiệm vụ 3: Giám sát và phân bổ công việc cho nhân viên thuộc quản lý
- Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện
- Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối với nhân viên cấp dưới.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp quản lý

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, ưu tiên ngành Quản lý xây dựng /Quản lý dự án.

Kiến thức: 

- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực BĐS.
- Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
- Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS

Kinh nghiệm:

Trên 8 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí quản lý của các công ty về đầu tư, BĐS

Kỹ năng:

- Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án.
- Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng.
- Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ. 
- Tư duy nhạy bén về tài chính, quản trị tài chính.
- Khả năng quan sát, phán đoán & tổng hợp.
- Kỹ năng điều phối, quản lý nhóm.
- Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
- Kỹ năng đọc hiểu & giao tiếp tiếng anh tốt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved