Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng Cao cấp Quản lý Thiết kế

VN

Phòng Quản lý Thiết kế mở rộng nhu cầu tuyển dụng "Trưởng phòng Cao cấp Quản lý Thiết kế" phụ trách lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết kế các giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và giám tác tác giả. Điều phối thiết kế bộ môn (quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, cơ điện, nội thất, cảnh quan) và bộ phận khác liên quan để hoàn thành dự án. Chi tiết:

* Nhiệm vụ 1: Quản lý & kiểm soát tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án.

 • Tiển khai & kiểm soát tổng thể công tác quản lý thiết kế, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Đánh giá  tiến độ thiết kế, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế với các bộ môn như kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, cơ - điện, nội thất, cảnh quan,…
 • Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án
 • Đánh giá giải pháp thiết kế, đưa ra các giải pháp về phương án, triển khai thiết kế.
 • Rà soát, đánh giá thay đổi các công tác thiết kế từ concept cho đến triển khai thi công        

* Nhiệm vụ 2: Đánh giá lựa chọn Tư vấn thiết kế đủ năng lực, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, ngân sách và tính khả thi trong thi công cho từng dự án.

 • Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng cung ứng lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến thiết kế.
 • Xây dựng và cung cấp phạm vi công việc, phối hợp để đánh giá năng lực của công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu trong quá trình lựa chọn thầu         

* Nhiệm vụ 3: Đảm bảo hiệu quả chất lượng và tiến độ thiết kế đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn.

 • Đề xuất cải tiến/tối ưu hóa thiết kế để tăng hiệu quả dự án.
 • Rà soát và kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế.
 • Kiểm soát thiết kế nằm trong ngân sách của dự án.
 • Điều phối các bộ môn thiết kế, pháp lý dự án lập hồ sơ DTM, PCCC, XPXD và với công trường.
 • Xây dựng kiểm soát công tác thi công đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt.
 • Xây dựng kiểm soát công tác thi công đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt.

* Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp/ Ban Lãnh đạo            

YÊU CẦU:

* Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc                

* Kiến thức:

 • Quản lý thiết kế dự án;
 • Xử lý chi tiết kiến trúc công trình;
 • Nắm vững Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành;
 • Kiến thức về sử dụng vật liệu hoàn thiện công trình;
 • Kiến thức về chuyên môn kỹ thuật nhà ở cao tầng               

* Kinh nghiệm chuyên môn:

 • 8-10 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế công trình
 • Có kinh nghiệm thi công
 • Kinh nghiệm thiết kế những dự án phức tạp             

* Kinh nghiệm quản lý: 08 năm kinh nghiệm quản lý                

* Kỹ năng:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thành thạo về Auto Cad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), sử dụng được MS project.
 • Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.             

* Các yêu cầu khác:

 • Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp
 • Có khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, truyền đạt thông tin rõ ràng. 
 • Khả năng làm việc theo nhóm, tương tác và phối hợp hiệu quả.
 • Khả năng phán đoán, phân tích, tổng hợp.
 • Khả năng chịu áp lực trong công việc.
 • Nắm bắt sự phát triển của công nghệ mới trong xây dựng
 • Khả năng phân tích và đánh giá, nghiên cứu và áp dụng công nghệ, vật liệu mới vào thực tế.