Chuyên viên Kế toán Kiểm toán Nội bộ

Địa điểm:  Ho Chi Minh
Địa điểm: 
Ngày:  2 thg 7, 2024

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định của phòng Kiểm Soát Tài Chính:
1.1. Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt, định mức tồn quỹ;
1.2. Tập hợp, kiểm tra và lưu trữ file mềm sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm;
1.3. Giám sát kiểm kê, kiểm tra quy định quản lý tài sản;
1.4. Thống kê KPI của các Kế toán trưởng.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng quy trình, quy định, sổ tay kế toán:
2.1. Xây dựng quy trình, quy định và hướng dẫn thực hiện;
2.2. Thực hiện vai trò tư vấn cho Giám sát Kiểm toán kế toán nội bộ, Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính và nhân viên các Khối/Phòng ban khác về các vấn đề quản trị doanh nghiêp, tuân thủ và rủi ro.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ điều tra các hoạt động nghi ngờ có gian lận và các công việc khác:
3.1. Hỗ trợ điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong Tập đoàn và thông báo kết quả cho Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính, Phó Tổng Giám Đốc FAD và BOD khi được yêu cầu.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Trình độ/Kiến thức/Chứng chỉ nghề nghiệp

Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp hoặc tương đương.

Yêu cầu kiến thức:
- Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh Bất động sản;
- Có kiến thức về nghiệp vụ Kiểm toán kế toán, các Thông tư và Luật định; các nguyên tắc và phương pháp kiểm toán nội bộ;
- Có kiến thức về Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Thuế, Luật Tài chính Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm

Yêu cầu kinh nghiệm:
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Kiểm toán kế toán nội bộ, kiểm toán độc lập, quản lý hoạt động kế toán;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn:
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Kiểm toán kế toán nội bộ, kiểm toán độc lập, quản lý hoạt động kế toán;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Kỹ năng


- Khả năng dự báo và quản lý rủi ro, quản lý sự thay đổi;
- Khả năng phân tích, phán đoán và giải quyết vấn đề
- Khả năng giải trình và chứng minh;
- Khả năng thiết lập mục tiêu và theo dõi tiến độ công việc:
- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh; Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…).

Yêu cầu khác

- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp;
- Năng động, sáng tạo, nhạy bén; Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Khả năng giao tiếp và phối hợp đội nhóm tốt;
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan và bảo mật trong công việc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved