Chuyên viên Kế toán Tổng hợp Doanh nghiệp nhỏ

Địa điểm:  Ho Chi Minh
Địa điểm: 
Ngày:  16 thg 11, 2023

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Lập hồ sơ chứng từ kế toán:
1.1. Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Ủy nhiệm chi khi phát sinh nghiệp vụ;
1.2. Kiểm tra toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày; đảm bảo đúng với quy định Nhà nước và quy chế của Tập đoàn; Đảm bảo các khoản thanh toán phải kịp thời, chính xác, đúng hạn và đúng đối tượng;
1.3. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày: đảm bảo đúng quy định về hạch toán kế toán theo các Chuẩn mực, Thông tư hiện hành;
1.4. Thực hiện, theo dõi xuất hóa đơn thu tiền các khoản phí dịch vụ; nếu trong ngày có phát sinh nghiệp vụ thu chi tiền mặt thì cuối ngày kế toán sẽ in sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu với thủ quỹ;
1.5. Thực hiện kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt theo quy định của Công ty.

Nhiệm vụ 2: Theo dõi tình hình công nợ:
2.1. Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả, vay, cho vay, đầu tư và các khoản lãi phát sinh liên quan của từng đối tượng;
2.2. Đảm bảo thu tiền khách hàng đầy đủ, không gây rủi ro tài chính. Một tuần trước khi nợ phải thu đến hạn, gửi công văn đề nghị khách hàng thanh toán. Không để xảy ra; trường hợp khách hàng quá hạn thanh toán mà số tiền cọc cấn trừ không đủ bù đắp;
2.3. Lập bảng kế hoạch thanh toán hằng ngày để chuẩn bị đủ tiền thanh toán khi đến hạn. Không để xảy ra phạt chậm trả;
2.4. Kiểm tra lại hồ sơ sổ sách của Kế toán tổng hợp DN nhỏ, ký nháy trên hồ sơ, đảm bảo số liệu, thông tin đúng, chính xác.

Nhiệm vụ 3: Lập báo cáo định kỳ:
3.1. Báo cáo tiền hàng ngày, cập nhật biến động số dư tiền;
3.2. Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế hàng tháng/quý/năm;
3.3. Lập Báo cáo ước tính lãi lỗ theo yêu cầu của cấp trên;
3.4. Tổng hợp các file Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và Báo cáo khác của Kế toán tổng hợp DN nhỏ, kiểm tra lại số liệu trước khi gửi cho Trưởng phòng dịch vụ kế toán DN nhỏ/Trưởng nhóm Kế toán Tổng hợp DN nhỏ.

Nhiệm vụ 4: Lưu trữ hồ sơ kế toán và chứng từ liên quan:
4.1. Trình ký và lưu trữ các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày (bao gồm tiền mặt và chuyển khoản): phiếu thu, phiếu chi, phiếu định khoản kèm hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán đầu vào/đầu ra khác;
4.2. Lưu trữ hóa đơn theo thứ tự. Tuyệt đối không làm hư hỏng hoặc mất hóa đơn, đảm bảo khách hàng đã xác nhận nhận được hóa đơn khi xuất giao cho khách hàng;
4.3. Hoàn tất việc lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.

Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ khai báo thuế khi thành lập, quyết toán và sáp nhập/chia tách/giải thể Công ty:
5.1. Liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục và hoàn tất hồ sơ khi thành lập và sáp nhập/chia tách/giải thể Công ty;
5.2. Chuẩn bị hồ sơ kế toán trước khi cung cấp cho cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà nước khi thanh tra, quyết toán thuế;
5.3. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trình độ/Kiến thức/Chứng chỉ nghề nghiệp

Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp hoặc tương đương.

Yêu cầu kiến thức:
- Có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh Bất động sản;
- Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toán tổng hợp, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu…; nắm vững các chính sách thuế, quy định kế toán;
- Ưu tiên có kiến thức thực tiễn sử dụng phần mềm Lemon, SAP.

Kinh nghiệm

Yêu cầu kinh nghiệm:
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn:
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Kỹ năng

- Khả năng thương thảo, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt;
- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề;
- Khả năng thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến độ công việc;
- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh; Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…).

Yêu cầu khác

- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp;
- Năng động, sáng tạo, nhạy bén; Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Chủ động trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ;
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan và bảo mật trong công việc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved