Chuyên viên Kế toán Thanh toán

Địa điểm:  Ho Chi Minh
Địa điểm: 
Ngày:  22 thg 11, 2023

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Thực hiện các nghiệp vụ kề toán thanh toán, lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn:
1.1. Kiểm tra chứng từ thanh toán phải tuân thủ theo phân quyền phê duyệt;
1.2. Lập ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi chính xác, kịp thời theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt;
1.3. Lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng theo quy định, cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi về chủ tài khoản, kế toán trưởng và người được ủy quyền;
1.4. Lập và kiểm tra thông tin của Hợp đồng tiền gửi đảm bảo chính xác, đúng quy định ngay khi phát sinh;
1.5. Cập nhật tình trạng đã thanh toán hàng ngày lên Báo cáo thanh toán hàng ngày ngay sau khi thanh toán.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện Hạch toán kế toán, kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
1.1. Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán thu, chi, định khoản phát sinh hàng ngày đầy đủ, chính xác liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
1.2. Đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày và cuối tháng;
1.3. Thực hiện kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt định kỳ/bất thường theo quy định của Công ty;
1.4. Thực hiện thủ tục xác nhận với Ngân hàng giữa niên độ và cuối niên độ về số dư tiền gửi ngân hàng, nợ vay để cung cấp cho kiểm toán.

Nhiệm vụ 3: Lưu trữ chứng từ thanh toán, hợp đồng và các hồ sơ liên quan:
3.1. Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, thuế, theo quy định Công ty đảm bảo không gây hư hỏng, mất mát;
3.2. Cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng, phụ lục hợp đồng tiền gửi phát sinh vào file theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng tiền gửi;
3.3. Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế, huy động vốn.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện Báo cáo tiền nhanh & báo cáo số dư tiền
4.1. Lập báo cáo tiền nhanh; Lập báo cáo số dư tiền tại ngày cuối cùng của tháng; Thực hiện các báo cáo khác;
4.2. Giữ và phát triển mối quan quan hệ tốt đẹp với các ngân hàng để tạo điều kiện thực hiện giao dịch được thuận lợi.

Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Trình độ/Kiến thức/Chứng chỉ nghề nghiệp

Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp hoặc tương đương.

Yêu cầu kiến thức:
- Có kiên thức về lĩnh vực kinh doanh Bất động sản;
- Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toan, các Thông tư và Luật định, Thuế;
- Ưu tiên có kiến thức thực tiễn sử dụng phần mềm Lemon, SAP.

Kinh nghiệm

Yêu cầu kinh nghiệm:
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn:
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Kỹ năng

- Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt;
- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề; - Khả năng thiết lập mục tiêu và theo dõi công việc:
- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh; Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…).

Yêu cầu khác

- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp;
- Năng động, sáng tạo, nhạy bén; Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Chủ động trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan và bảo mật trong công việc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved