Chia sẻ Việc làm này

Giám đốc Điều hành Dự án

VN

Phòng Điều hành Dự án HCM mở rộng nhu cầu tuyển dụng "Giám đốc Điều hành Dự án" - Điều hành các bộ phận và quản lý hoạt động nhằm bảo đảm dự án được phát triển, triển khai hiệu quả và đúng kế hoạch:

Nhiệm vụ 1: Phát triển, điều hành dự án:

 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về phương án tối ưu phát triển và điều hành Dự án.
 • Hoạch định chiến lược đầu tư, phát triển tổng thể các dự án.
 • Điều hành việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch, chất lượng, tiến độ tổng thể của dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
 • Hoạch định chiến lược thực hiện và phối hợp với bộ phận giữa Phòng Điều hành dự án (PMD) với Phòng Marketing (MKD) và Phòng Kinh doanh (SALE) và các phòng ban liên quan khác để triển khai công tác bán hàng, bàn giao dự án, quảng bá hình ảnh dự án và chăm sóc khách hàng hiệu quả

Nhiệm vụ 2: Quản trị hành chính, ngân sách

 • Điều hành tổng thể việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định của Tập đoàn và pháp luật.
 • Họach định chiến lược trong việc quản trị hiệu quả ngân sách, dòng tiền của dự án được phân công.
 • Điều hành kế hoạch sử dụng chi phí vận hành dự án hiệu quả.

Nhiệm vụ 3: Phát triển mối quan hệ với đối tác/khách hàng/cơ quan ban ngành

 •  Điều hành kế hoạch phát triển các mối quan hệ với các đối tác, nhà thầu, khách hàng tiềm năng để đạt được mục tiêu phát triển dự án hiệu quả tối ưu.
 • Thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành liên quan đến dự án được phân công.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên/ Ban Lãnh đạo.

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng hoặc Quản lý dự án xây dựng.

Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực BĐS.
 • Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS

Kinh nghiệm chuyên môn (Professional experience): Trên 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án của các công ty về đầu tư, BĐS

Kinh nghiệm quản lý (Management experience): Trên 07 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí GĐ / PGĐ điều hành công ty

Kỹ năng:

 • Kỹ năng Xây dựng Tầm nhìn
 • Mục tiêu và Lập kế hoạch
 • Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng.
 • Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ.
 • Tư duy nhạy bén về tài chính, quản trị tài chính.
 • Khả năng quan sát, phán đoán & tổng hợp.
 • Kỹ năng điều phối, quản lý nhóm.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
 • Kỹ năng đọc hiểu & giao tiếp tiếng anh lưu loát.

Các yêu cầu khác:

 • Hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt.
 • Khả năng hoạch định, quản lý & phát triển con người