Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng cao cấp Hoạch định & Phân tích Tài chính

VN

Mô tả công việc :

"Nhiệm vụ 1:  Kiểm soát hiệu quả dự án & xây dựng báo cáo Quản trị
2.1 - Lập/cập nhật FS dự án định kỳ/theo yêu cầu, kiểm soát chương trình bán hàng, phân tích doanh thu, chi phí, dòng tiền dự án và đề xuất các cảnh báo sớm nhằm đảm hiệu quả dự án.
2.2 - Quản lý việc thiết lập các báo cáo quản trị định kỳ gửi đúng hạn đến BGĐ, báo cáo phân tích hiệu quả toàn dự án (FS dự án) gửi GMD và các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của Ban TGĐ. Đưa ra các cảnh báo & đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả chi phí, đạt được mục tiêu lợi nhuận và hiệu quả dòng tiền."        
"Nhiệm vụ 2: Xây dựng quy trình, quy định kiểm soát ngân sách 
2.1 - Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến việc lập & kiểm soát ngân sách đảm bảo hiệu quả sử dụng chi phí và tuân thủ quy định của Tập đoàn
2.2 - Hỗ trợ xây dựng, phân tích và thực hiện chiến lược đầu tư, bao gồm xây dựng các mô hình và thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư."        
"Nhiệm vụ 3: Lập và kiểm soát ngân sách
3.1 - Hướng dẫn cho các Giám đốc PB trong suốt quy trình lập dự toán ngân sách hàng năm, và phát triển các giả định dự toán ngân sách để xây dựng kế hoạch kinh doanh và dự toán ngân sách toàn diện trình phê duyệt.
3.2 - Quản lý và kiểm tra kết quả thực hiện ngân sách (hàng tháng, quý và năm) và đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho việc cải thiện nhằm đạt được các kế hoạch đề ra."        
Nhiệm vụ 4: Xây dựng hệ thống kiểm soát ngân sách đảm kiểm soát ngân sách hiệu quả, linh hoạt        
Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên        

Yêu cầu công việc :

"1. Trình độ
(Education)"    "Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản
Ưu tiên có bằng CPA/ ACCA hoặc tương đương"                
"2. Kiến thức:
(Knowledge)"    "Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực:
- Tài chính/kế toán/ngân hàng
- Bất động sản
- Đầu tư"                
"3. Chứng chỉ nghề nghiệp:
(Certificate)"                    
"4. Kinh nghiệm:
(Experience)"                    
"4.1 Kinh nghiệm chuyên môn
(Professional experience)"    10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính                
"4.2 Kinh nghiệm quản lý
(Management experience)"    5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương                
"5. Kỹ năng:
(Skills)"    "- Tư duy hoạch định & lập kế hoạch
- Kỹ năng phân tích
- Kỹ năng lập báo cáo & thuyết trình hiệu quả
- Đào tạo, xây dựng & dẫn dắt đội ngũ
- Quản lý rủi ro"                
"6. Các yêu cầu khác:
(Others)"    "- Hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp
- Nhạy bén về tài chính
- Quyết liệt, khả năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Tiếng Anh thành thạo và lưu loát (nghe, nói, đọc, viết) "