Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên đối tác nhân sự

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển tổ chức, phát triển nhân tài và quản lý nhân sự, đảm bảo cung cấp các dịch vụ nhân sự tốt nhất cho Đơn vị phụ trách.

Nhiệm vụ chi tiết

1. Công việc quản lý nhân sự:

 • Theo dõi Hợp đồng: HĐ Thử việc (Theo dõi song song đánh giá thử việc của CBNV với tuyển dụng, nhận phiếu đánh giá), tái ký HĐLĐ: Hàng tháng gửi danh sách hết hạn đánh giá của nhân viên đến các phòng ban/ theo dõi nhận phiếu đánh giá chuyển C&B.
 • Hướng dẫn bàn giao công việc (gửi mail hướng dẫn bàn giao cho nhân viên nghỉ việc).
 • Cập nhật hệ thống SAP: Tạo ghế, điều chuyển nhân sự, cập nhật thông tin quản lý trực tiếp, nhóm, dự án, thông tin khác.
 • Trình ký, scan và lưu trữ tài liệu/ hồ sơ.

2. Phát triển tổ chức:

 • Cập nhật Orgchart/sơ đồ tương tác công việc của Tập đoàn, Khối và phòng ban.
 • Cập nhật Orgchart BOM, danh sách BOM, Expert và Talents.
 • Tổng hợp thông tin & xin phê duyệt: Headcount plan, Danh sách Sàng lọc.
 • Xây dựng và cập nhật JD các chức danh.
 • Tham gia các dự án liên quan đến hoạt động phát triển tổ chức: hệ thống chức danh, đánh giá công việc…

3. Phát triển nhân tài:

 • Tham gia vào việc triển khai hệ thống PMS: thiêt lập, rà soát KPIs, đánh giá kết quả thực hiện công việc.
 • Tham gia triển khai các dự án phát triển nguồn nhân lực: Dự án Talent development, đánh giá năng lực…
 • Đồng hành cùng chương trình Onboarding Buddy, gửi thông báo/hướng dẫn buddy.

4. Thực hiện xây dựng các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

a. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh doanh/Luật/v.v...)

b.  Kiến thức

 • Pháp luật liên quan đến quản lý lao động (luật lao động, luật công đoàn) và phát triển tổ chức.

c. Kinh nghiệm

 • Quản trị nhân sự, Chính sách phúc lợi toàn diện, Phát triển tổ chức, phát triển nhân tài. Trên 2 năm trong lĩnh vực nhân sự.

d. Kỹ năng

 • Phân tích, báo cáo                           
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản trị dự án
 • Tư vấn và thuyết trình
 • Sử dụng các công cụ trình bày báo cáo hiệu quả (powerpoint, power BI)

e. Các yêu cầu khác

 • Hiệu quả, Chính trực, Chuyên Nghiệp.
 • Năng động
 • Kỹ năng làm việc nhóm

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn