Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên Cao cấp phân phối sản phẩm tài chính

VN

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)

Thực thi hoạt động bán lẻ trực tiếp và gián tiếp các sản phẩm tài chính do Tập đoàn và các công ty thành viên phát hành đáp ứng mục đích huy động vốn cho Dự án, Nhóm Dự án thông qua các kênh đối tác chứng khoán, ngân hàng.

II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)

Nhiệm vụ 1: Thực thi công tác bán lẻ sản phẩm

- Thực thi việc phát triển kênh bán lẻ trực tiếp và gián tiếp các sản phẩm tài chính do Tập đoàn và các công ty thành viên phát hành đáp ứng kế hoạch huy động vốn của Tập đoàn.

- Chủ động phối hợp với đối tác trong triển khai mạng lưới bán lẻ các sản phẩm tài chính.

- Phối hợp các Phòng ban chuyên môn có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định về truyền thông, hình ảnh Tập đoàn xuyên suốt quá trình phân phối bán lẻ sản phẩm tài chính của Tập đoàn và các công ty thành viên.

- Phối hợp hiệu quả với ngân hàng, công ty chứng khoán, đơn vị tư vấn và các Phòng ban liên quan đến việc triển khai các sản phẩm tài chính dành cho cá nhân, đảm bảo việc giải ngân được thực hiện theo theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao.

- Duy trì tốt, thường xuyên quan hệ hợp tác, đối tác với các tổ chức hợp tác phát triển kênh bán lẻ sản phẩm tài chính.

Nhiệm vụ 2: Phối hợp theo dõi việc thực hiện bán lẻ sản phẩm tài chính

- Phối hợp với đối tác phát triển kênh bán lẻ để đảm bảo các chương trình bán lẻ thực thi đúng tiến độ, đạt hoặc vượt doanh số theo kế hoạch được giao.

- Cập nhật với cấp trên về các kênh phân phối sản phẩm tài chính trên thị trường và trao đổi với cấp trên các đề xuất cập nhật, hoàn thiện kênh phân phối hiệu quả.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

III. Yêu cầu công việc (Job Requirements)

- Kiến thức về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường vốn, thị trường bất động sản
- Kiến thức chuyên môn về tài chính
- Kiến thức cơ bản về pháp luật

- 1 - 2 năm kinh nghiệm trong bộ phận tư vấn tài chính, môi giới tại các công ty chứng khoán hoặc ngân hàng.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng
- Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), có có kỹ bán lẻ sản phẩm tài chính
- Tiếng Anh giao tiếp

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

- Khả năng quan sát, phán đoán

- Khả năng chịu áp lực công việc

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn