Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

 Đảm bảo 100% các bút toán được hạch toán trên phần mềm kế toán đầy đủ, đúng chính xác.
-    Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị đúng quy định.
-    Thực hiện cung cấp số liệu phục vụ quyết toán thuế, giải trình số liệu với các cơ quan ban ngành.
-    Thực hiện các báo cáo chuyên môn và các báo cáo theo yêu cầu hợp lý của phòng ban chuyên môn chính xác, đầy đủ, kịp thời.
-    Soát xét hợp đồng, kiểm soát hồ sơ thanh toán theo thẩm quyền phê duyệt từng thời điểm và theo kế hoạch được giao.
 

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Kiểm tra hạch toán kế toán, đối chiếu thuế

-    Kiểm tra toàn bộ các bút toán hạch toán trên phần mềm kế toán đảm bảo đúng quy định, kịp thời và kiểm soát số liệu kế toán phát sinh đảm bảo số liệu phản ánh đầy đủ chính xác.

-    Theo dõi các hợp đồng vay, cho vay, BCC và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Hoàn thiện, bổ sung các chứng từ liên quan đến khoản vay/ BCC nêu trên đúng quy định

Nhiệm vụ 2 (Task 2):: Lập báo cáo (tài chính, thuế, quản trị, thống kê…)

-    Lập và nộp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định. 
-    Thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ giữa và cuối niên độ kế toán hoặc phát sinh theo yêu cầu của phòng ban chuyên môn đúng thời gian yêu cầu

Nhiệm vụ 3 (Task 3):: Lưu trữ chứng từ

-    Lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế

Nhiệm vụ 4 (Task 4): Thực hiện các công việc khác được phân công

Xử lý các công việc theo sự phân công từ quản lý trực tiếp và quản lý cấp cao

Yêu cầu công việc

  • Trình độ (Education)    Đại học
  • Kiến thức (Knowledge): Kiến thức về Kế toán; Kiến thức về các thuế: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, …; Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản 
  • Kinh nghiệm chuyên môn (Professional experience): 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
  • Kỹ năng (Skills): Nắm vững các chính sách thuế, quy định kế toán; Chịu áp lực công việc tốt; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp phân tích; Kỹ năng quản lý thời gian; Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…); Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn