Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên Phát triển ứng dụng

VN

Tóm tắt nhiệm vụ
 • Nghiên cứu, tìm hiểu, phát triển phần mềm hệ thống.
Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Phát triển các ứng dụng trên Sharepoint

 • Viết các phần mềm ứng dụng trên Web, Sharepoint khi được phân công
 • Phát triển hệ thống sharepoint.

Nhiệm vụ 2 (Task 2): Nghiên cứu, tìm hiểu, phát triển phần mềm hệ thống.

 • Chủ động nghiên cứu các giải pháp IT hóa các nghiệp vụ, quy trình lên hệ thống
 • Nghiên cứu các công nghệ mới, kỹ thuật mới trong ứng dụng lập trình để áp dụng

Nhiệm vụ 3 (Task 3): Thực hiện việc phát triển các modules trong dự án webform

 • Viết phần mềm, kiểm tra và xử lý lỗi phần mềm
 • Phân quyền theo nhóm từng công việc viết code

Nhiệm vụ 4 (Task 4): Quản trị website công ty.

 • Hỗ trợ phòng MKT quản trị Website công ty
 • Chỉnh sửa module trên website theo yêu cầu.

Nhiệm vụ 5 (Task 5): Thực hiện các công việc do quản lý Phòng ban phân công

 • Thực hiện các công việc do quản lý phòng ban phân công
Yêu cầu công việc

a. Trình độ:

 • Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT

b. Kiến thức:

 • Kiến thức chung về CNTT bao gồm lĩnh vực phần cứng và phần mềm
 • Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, .NET, Java..
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu được viết bằng UML
 • Có kỹ năng lập trình tốt, bao gồm sự thành thạo đối với các thể loại dữ liệu cũng như cấu trúc điều khiển và phải có khả năng phân tích và sắp xếp ưu tiên thông tin để đưa ra những đề nghị thích hợp.
 • Có tư duy lập trình ứng dụng, cấu trúc dữ liệu giải thuật 

c. Kinh nghiệm:   

 • Kinh nghiệm quản lý:
 • Kinh nghiệm chuyên môn:
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng CNTT

d. Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn qua điện thoại, email
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập trình tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng sắp xếp công việc

e. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp nhóm tốt
 • Khả năng chịu được áp lực công việc
 • Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới
 • Trung thực và tin tưởng

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn