Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên cao cấp Pháp lý Dự án

VN

Phòng Pháp lý Dự án HCM mở rộng nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Pháp lý dự án phụ trách triển khai và kiểm tra, giám sát các thủ tục pháp lý cho các dự án mà Tập đoàn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư được phân công.                        

Nhiệm vụ 1: Quản lý việc phê duyệt thủ tục pháp lý các dự án được giao theo kế hoạch:

 • Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư.
 • Lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 
 • Trình duyệt quy hoạch, trình duyệt dự án đầu tư. 
 • Trình duyệt hồ sơ hoàn công công trình.        

Nhiệm vụ 2: Duy trì  tốt các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức nhà nước phục vụ cho các dự án mà Tập đoàn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.            
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.            

Yêu cầu:

*Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Kế toán, Tiến trúc & Quy hoạch, Luật                
*Kiến thức:

 • Kiến thức sâu về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở.
 • Nắm vững các thủ tục pháp lý dự án.                               

*Kinh nghiệm chuyên môn: 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, bất động sản                               
*Kỹ năng:

 • Kỹ năng nhận diện vấn đề và giải quyết tranh chấp
 • Khả năng giao tiếp và quản lý các mối quan hệ xuất sắc
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, đội nhóm
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…);
 • Giao tiếp tiếng Anh               

* Các yêu cầu khác:

 • Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp.
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.