Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên cao cấp Pháp lý Doanh nghiệp

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

Thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thành lập mới/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu, hồ sơ theo quy định pháp luật.
 • Trình ký các văn bản đã soạn thảo.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành thủ tục nộp và nhận hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thông báo các phòng ban có liên quan (Bộ phận đề xuất, Kế toán, tài chính,…) về kết quả thực hiện.
 • Kiểm tra, lưu hồ sơ đã hoàn thiện.
 • Liên hệ Sở kế hoạch đầu tư để nộp hồ sơ tành lập, thay đổi nội dung ĐKDN
 • Liên hệ phòng công chứng, công chứng các hồ sơ liên quan đến pháp lý tập đoàn.

Nhiệm vụ 2: Quản lý hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp.

 • Soạn thảo, trình ký, ban hành, lưu các Biên bản họp, quyết định của HĐQT/HĐTV, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc liên quan đến các vấn đề thay đổi cơ cấu HĐQT/HĐTV, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các văn bản ủy quyền.
 • Cập nhật và cung cấp hồ sơ pháp lý cho các phòng ban có nhu cầu.
 • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp được mua lại, sáp nhập, hợp nhất.

Nhiệm vụ 3: Cập nhật và áp dụng các thay đổi liên quan đến hoạt động pháp lý Doanh nghiệp.

 • Cập nhật các văn bản pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, đất đai, nhà ở, …
 • Hỗ trợ thông tin về pháp lý Doanh nghiệp cho các phòng ban có nhu cầu.
   
Yêu cầu công việc

Trình độ:

 • Cử nhân Luật 

Kiến thức:

 • Kiến thức chung về pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, chứng khoán, đất đai, nhà ở.
 •  Anh văn giao tiếp

Kinh nghiệm:

 • 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

Kỹ năng:

 • Am hiểu luật & quy định
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ
 • Quản lý rủi ro
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, ..)

Yêu cầu khác:

 • Cẩn thận, gọn gàng
 • Thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả
 • Giao tiếp, đào phán
   

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn