Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên cao cấp Quản lý Nhân sự

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

 • Thực hiện vai trò là đối tác nhân sự: cùng khối phòng ban lập và triển khai kế hoạch quản lý nhân sự hiệu quả.

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: Quản lý việc xây dựng chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả, mục tiêu làm việc (OC, SOW, JD, KPI)

 • Đề xuất trưởng Khối/ Phòng ban cơ cấu tổ chức hiệu quả; chức năng nhiệm vụ của phòng ban, bà mô tả công việc của từng nhân viên phải rõ ràng.
 • Đảm bảo mỗi nhân viên hiểu rõ mô tả công việc của vị trí đảm nhiệm, mục tiêu, kế hoạch làm việc.
 • Tổ chức công tác đánh giá hiệu quả làm việc.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả

 • Tư vấn Trưởng khối/ phòng ban công tác tìm kiếm, tuyển chọn phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Đánh giá nguồn lực, tổ chức thực hiện giải pháp phát triển nhân viên.

Nhiệm vụ 3: Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật & quan hệ lao động.

 • Đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên.
 • Quản lý việc thực hiện quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …).

Yêu cầu công việc

a.    Trình độ:

 • Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/ Kinh doanh/Luật/v.v...

b.    Kiến thức:

 • Pháp luật liên quan đến quản lý lao động (luật lao động, luật công đoàn)
 • Thị trường BĐS, thông tin tập đoàn (sản phẩm, kế hoạch phát triển …)

c.    Kinh nghiệm: Quản trị nhân sự

 • Kinh nghiệm quản lý: Trên 3 năm
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Trên 5 năm trong lĩnh vực nhân sự

d. Kỹ năng:    

 • Phát triển tổ chức                                  
 • Phân tích, tổng hợp
 • Gắn kết nhân viên                                
 • Quản lý nhân tài

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn