Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Giám sát quản trị dữ liệu (DBA)

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

Tham gia xây dựng nhóm, quản lý/vận hành, hoạt động của hệ thống CSDL toàn Tập Đoàn
Giám sát Quản Trị CSDL:
-    Thiết kế, cài đặt và cấu hình, quản trị, tinh chỉnh (tuning) và giám sát hiệu suất của các hệ CSDL.
-    Chẩn đoán và khắc phục các hệ CSDL bị sự cố.
 

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch

 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của bộ phận gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của phòng.
 • Tham mưu và tham gia cùng Trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn trong phạm vi 

Nhiệm vụ 2: Quản trị và vận hành hệ thống CSDL

 • Xây dựng chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu trên các hệ CSDL
 •  Nghiên cứu các hệ CSDL mới để đưa vào ứng dụng
 • Thiết kế cấu hình CSDL phục vụ cho nhu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng.
 • Cài đặt CSDL và các công cụ quản trị CSDL trên các hệ thống.
 • Quản trị, cấu hình, tuning các tham số của CSDL.
 • Khắc phục các sự cố về CSDL, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 •  Bảo trì các hệ thống CSDL
 • Đầu mối làm việc, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, datamart cho quản trị rủi ro nhằm khai thác tối ưu các thông tin, chiết xuất dữ liệu
 • Chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn, nguyên tắc và chính sách để đảm bảo các hệ thống có tham gia vòng đời dữ liệu phù hợp với Kiến trúc DL

Nhiệm vụ 3: Xây dựng và quản lý nhóm

 • Quản lý, tổ chức đội ngũ thực hiện các công việc hằng ngày, hoạch định nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo, thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của bộ phận 
 • Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận báo cáo trực tiếp cho vị trí công việc này và thực hiện theo dõi, rà soát kết quả 
 • Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai kế hoạch, đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên trong bộ phận.

Nhiệm vụ 4: Phối hợp với các nhóm CNTT hoàn thành các nhiệm vụ 

 • Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các Trưởng nhóm trong Phòng CNTT để thảo luận về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc 
Yêu cầu công việc

Trình độ

 • Đại học trở lên chuyên ngành CNTT 

Kiến thức:

 •  Kiến thức chung về CNTT bao gồm các lĩnh vực trong ứng dụng doanh nghiệp
 • Kiến thức chuyên sâu về các hệ thống CSDL, kiến trúc và khai thác CSDL
 • Có kiến thức về tạo mô hình dữ liệu
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liệu SQL, có năng lực với việc viết code/ script.
 • Có kiến thức nền tảng tốt về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL quan hệ như Hana, Oracle, MySQL hoặc hệ quản trị NoSQL như MongoDB, Cassandra);
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn về IT

Kinh nghiệm:

 • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dữ liệu/quản trị dữ liệu
 • 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 2 người trở lên.
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý, triển khai và vận hành các dự án lớn, môi trường Tập đoàn hoặc các công ty có mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý dự án

Yêu cầu khác:

 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt 
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Khả năng phân tích hoạch định, quản lý con người
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Trung thực và tin tưởng 

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn