Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng dịch vụ kế toán

VN

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Kiểm tra hạch toán kế toán, đối chiếu thuế

 • Kiểm tra toàn bộ các bút toán hạch toán trên phần mềm kế toán đảm bảo đúng quy định, kịp thời và kiểm soát số liệu kế toán phát sinh đảm bảo số liệu phản ánh đầy đủ chính xác.
 • Theo dõi các hợp đồng vay, cho vay, BCC và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Hoàn thiện, bổ sung các chứng từ liên quan đến khoản vay/ BCC nêu trên đúng quy định
 • Lập các bút toán kế toán liên quan phân hệ kế toán tổng hợp: ghi nhận giá vốn, trích trước chi phí lãi vay, chi phí hoạt động, hạch toán chi phí lương và các khoản theo lương, tính thuế TNDN, thuế TNCN,…
 • Rà soát lại các Hợp đồng và các chứng từ khác, bổ sung kịp thời để đảm bảo các khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
 • Thực hiện hoàn tất việc đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế hàng năm.

Nhiệm vụ 2 (Task 2):: Lập báo cáo (tài chính, thuế, quản trị, thống kê…)

 • Lập và nộp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định.
 • Thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ giữa và cuối niên độ kế toán hoặc phát sinh theo yêu cầu của phòng ban chuyên môn đúng thời gian yêu cầu.
 • Phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm đúng quy định. Nộp thuế đúng hạn.
 • Lập báo cáo dự phóng dòng tiền hàng tháng theo quy định.
 • Lập báo cáo ước tính lãi lỗ tháng/ quý/ năm theo yêu cầu của cấp trên.
 • Định kỳ hàng quý đối chiếu số liệu kế hoạch, thực tế thực hiện, cảnh báo kịp thời khi có khả năng không đạt kế hoạch.
 • Lập báo cáo quản trị khác theo yêu cầu từ cấp trên.
 • Lập báo cáo thống kê và báo cáo cho các cơ quan ban ngành.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế và kiểm toán.

Nhiệm vụ 3 (Task 3):: Lưu trữ chứng từ

 • Lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế
 • Hoàn tất việc in sổ sách hàng năm và lưu trữ theo quy định.

Nhiệm vụ 4 (Task 4): Thực hiện các công việc khác được phân công

- Xử lý các công việc theo sự phân công từ quản lý trực tiếp và quản lý cấp cao.

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ phục vụ công việc với cơ quan thuế, thống kê, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập,…

III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)

 1. Báo cáo trực tiếp cho: Quản lý nhóm trưởng phòng cao cấp hoặc Trưởng phòng dịch vụ kế toán

IV. Yêu cầu công việc (Job Requirements)

 1. Trình độ:

Education

Đại học

 

 1. Kiến thức:

Knowledge

 • Kiến thức về Kế toán
 • Kiến thức về các thuế: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, …
 • Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản

 

 1. Kinh nghiệm:

Experience

 

 1. Kinh nghiệm quản lý:

Management experience

 

 1. Kinh nghiệm chuyên môn:

 Professional experience

03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

 1. Kỹ năng:

Skills

 • Nắm vững các chính sách thuế, quy định kế toán
 • Chịu áp lực công việc tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp phân tích
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng

 

 1. Các yêu cầu khác:

Others

 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Chính trực, xây dựng được lòng tin
 • Bảo mật thông tin

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn