Chia sẻ Việc làm này

Nhân viên Bảo vệ

VN

Nhiệm vụ 1: Mở cửa, chào đón, hướng dẫn khách đến liên hệ văn phòng

Nhiệm vụ 2: Tuần tra, kiểm tra an ninh Tòa nhà và báo cáo thường xuyên về an ninh Tòa nhà

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kịp thời các sự cố tại Tòa nhà

Nhiệm vụ 4: Giám sát hoạt động của đơn vị thi công và báo cáo kịp thời các hoạt động vi phạm

Nhiệm vụ 5: Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo sẵn sàng hoạt động

 

Yêu cầu:

- Có 1 năm trở lên kinh nghiệm bảo vệ

- Chăm chỉ, trung thực