Chia sẻ Việc làm này

Quản lý Dự án

VN

Phòng Điều hành Dự án HCM mở rộng nhu cầu tuyển dụng "Quản lý Dự án" - Phối hợp Quản lý điều hành dự án/Giám đốc điều hành dự án bảo đảm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng trong ngân sách được duyệt các dự án được giao:

Nhiệm vụ 1: Điều phối, quản lý, phát triển dự án được giao

 • Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản lý gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án.
 • Phân tích, đánh giá và đề xuất cho cấp trên  trong việc chọn nhà tư vấn, nhà cung ứng phù hợp, đủ năng lực thực hiện.
 • Kiểm tra công việc thực hiện phát sinh của các nhà Tư vấn, nhà cung ứng để tạm ứng, thanh toán theo nội dung hợp đồng.
 • Phối hợp, hỗ trợ Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) trong công tác pháp lý, quan hệ với các Cơ quan chức năng để công tác thi công được diễn ra thông suốt.
 • Tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh do khách hàng yêu cầu, các yêu cầu của Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ Quản lý điều hành dự án/Giám đốc điều hành dự án/ Giám đốc điều hành khu vực phối hợp với các phòng ban khác

 • Phối hợp với các phòng ban Khối Đầu tư (IND) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi
 • Tham gia góp ý với Phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra đôn đốc tiến độ thiết kế.
 • Phối hợp với phòng Pháp lý dự án, phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách và các đơn vị tư vấn (nếu có) thực hiện và theo dõi các thủ tục pháp lý theo kế hoạch lập ra.
 • Phối hợp với các phòng ban Khối Tài chính – Kế toán (FAD) & các phòng ban Khối Đầu tư (IND) cập nhật FS; cập nhật kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án.
 • Cung cấp thông tin cho phòng Marketing dự án (MKD), phòng Kinh doanh (SALE) để phục vụ công tác bán hàng, quảng bá hình ảnh dự án

Nhiệm vụ 3: Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp quản lý

YÊU CẦU:

Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, ưu tiên ngành Quản lý xây dựng /Quản lý dự án.

Kiến thức:

 • Hiểu biết về lĩnh vực BĐS.
 • Kiến thức về tài chính, thiết kế kỹ thuật, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • Am hiểu luật và quy định nhà nước liên quan đến lĩnh vực BĐS.

Chứng chỉ nghề nghiệp: Chứng chỉ Quản lý dự án

Kinh nghiệm chuyên môn: Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí quản lý của các công ty về đầu tư, BĐS

Kỹ năng:

 • Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án
 • Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng
 • Hiểu biết về tài chính, phân tích & quản lý tài chính.
 • Kỹ năng điều phối, quản lý nhóm. - Khả năng quan sát, phán đoán & tổng hợp.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
 • Kỹ năng đọc hiểu & giao tiếp tiếng anh tốt.

Các yêu cầu khác:

 • Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp.
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.
 • Khả năng hoạch định, quản lý & phát triển con người.