Chia sẻ Việc làm này

Trưởng nhóm Bảo vệ

VN

Nhiệm vụ 1: Triển khai kế hoạch công tác bảo vệ tại các cơ sở của TĐ
1.1 Triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt
1.2 Bố trí phân công công việc cho nhân viên trong ca trực, đảm bảo theo đúng phương án, kiểm tra giám sát BVDV đảm bảo theo đúng PA, ghi nhận các trường hợp không đảm bảo chất lượng dịch vụ

Nhiệm vụ 2: Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ tại cơ sở quản lý
2.1 Tham gia công tác thẩm định và đánh giá phương án bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ tại các dự án của Tập Đoàn nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu quả của lực lượng bảo vệ; Thẩm định hệ thống camera an ninh; Thẩm định hệ thống TGX thông minh.
2.2 Triển khai tuần tra kiểm soát các hệ thống, trang thiết bị PCCC, Camera, biển báo tại khu vực được phân công phụ trách. Đảm bảo kiểm soát tốt về An Ninh trật tự, An Toàn PCCN
2.3 Tham gia và hướng dẫn xử lý ban đầu các vụ việc liên quan tới an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn PCCN tại khu vực mình phụ trách và báo cáo ngay cho cấp trên xin ý kiến chỉ đạo
2.4 Đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi tổ chức sự kiện/văn phòng/…
2.5 Chủ động nhận định, đanh giá rủi ro về ANTT, An toàn phòng chống cháy nổ và có phương án phòng ngừa, ứng phó ...
            
Nhiệm vụ 3: Triển khai đào tạo và hướng dẫn công việc cho nhân viên trong bộ phận 
3.1 Trực tiếp kèm cặp hướng dẫn công việc cho nhân viên mới tuyển dụng, nhân viên làm việc chưa tốt. Đề xuất sang lọc nếu có nhân viên không có tiến bộ hoặc ý thức chất lượng công việc không đạt yêu cầu
3.2 Kiểm tra, hướng dẫn nhân viên thực hiện theo đúng quy trình làm việc, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm đối với các nhân viên không tuân thủ
            
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên             
 

Yêu cầu:

- 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ                
- 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí giám sát an ninh ở các Doanh nghiệp / công ty bảo vệ