Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng Cung ứng BU

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

Hoạch định chiến lược cung ứng dự án và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Cung ứng công tác Cung ứng dư án của Tập đoàn

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: Hoạch định chiến lược cung ứng, xây dựng và phát triển nguồn cung:

 • Hoạch định chiến lược Cung ứng phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất.
 • Phát triển mua hàng chiến lược dựa trên khối lượng lớn để tận dụng lợi thế về đàm phánphán, đàm phán về giá cả, điều khoản cho các hợp đồng hợp tác chiến lược.
 • Thiết lập kế hoạch mua hàng, kiểm soát và đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. 
 • Quản lý chi phí mua hàng trong mức ngân sách được duyệt, đảm bảo cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng chất lượng và kịp thời theo tiến độ dự án và hoạt động của Tập đoàn.
 • Đàm phán về giá cả, điều khoản cho các hợp đồng hợp tác chiến lược.
 • Kiểm soát chi phí mua hàng nằm trong ngân sách được duyệt
 • Cập nhật liên tục các chủng loại vật tư mới, các thiết bị sản xuất theo công nghệ hiện đại để kịp thời ứng dụng vào dự án
 • Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu công nghệ mới.
 • Phân tích và đánh giá năng lực Nhà thầu, Nhà cung cấp hàng năm nhằm duy trì chất lượng nguồn cung cho hoạt động của dự án và Tập đoàn. Ghi nhận những góp ý từ nhà thầu, nhà cung cấp để lên kế hoạch cải thiện hoạt động cung ứng
 • Xây dựng và phát triển danh sách nhà thầu/ nhà cung cấp rút gọn cho hợp tác chiến lược cùng tập đoàn
 • Phân tích và đánh giá năng lực Nhà thầu, Nhà cung cấp hàng năm nhằm duy trì chất lượng nguồn cung cho hoạt động của dự án và Tập đoàn. Ghi nhận những góp ý từ nhà thầu, nhà cung cấp để lên kế hoạch cải thiện hoạt động cung ứng
 • Cập nhật liên tục các chủng loại vật tư mới, các thiết bị sản xuất theo công nghệ hiện đại để kịp thời ứng dụng vào dự án

Nhiệm vụ 2: Thiết lập quy trình hệ thống Cung ứng

 • Thiết lập hệ thống dự báo xu hướng giá cả các vật liệu cơ bản để có chiến lược đàm phán kịp thời
 • Thiết lập hệ thống qui trình cung ứng để đảm bảo công tác cung ứng được vận hành một cách hiệu quả nhất.

Nhiệm vụ 3: Lập kế hoạch đào tạo chuyên môn
Nhiệm vụ 4: Quản lý rủi ro và quy trình

Yêu cầu công việc

Trình độ:

 • Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương …

Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên sâu về cung ứng ngành bất động sản
 • Kiến thức về ngoại thương
 • Kiến thức về tài chính

Kinh nghiệm:

 • 07 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 20 người trở lên
 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng

Kỹ năng:

 • Khả năng đàm phán, thương lượng tốt
 • Khả năng hoạch định, quản lý và phát triển con người
 • Quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

Yêu cầu khác:

 • Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm.

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn