Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng Hoạch định & Theo dõi Dự án

VN

Nhiệm vụ công việc:

 • Giám sát triển khai công tác lập tiến độ tổng thể dự án (Master Timeline) sau khi nhận được thông tin về các mốc hoàn thành dự án từ GMD của các dự án được phân công            
 • Giám sát triển khai công tác thiết lập hệ thống giám sát và báo cáo thực hiên theo tiến độ tổng thể dự án của các dự án được phân công            
 • Giám sát triển khai công tác theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch dự án của các Phòng ban và cảnh báo kịp thời để đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch của các dự án được phân công            
 • Quản lý công tác đào tạo và hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống báo cáo            
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Quản lý trực tiếp            

Yêu cẩu công việc:

 • Tối thiểu 08 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng các công trình cao tầng, thấp tầng, Khách sạn, Cơ sở và các công trình hạ tầng cấp 1 
 • 03 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ từ 05 nhân viên trở lên                 
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng                
 • Kiến thức vững chắc về Xây dựng và Quản lý Dự án, Kinh nghiệm Bất động sản và Kiến thức về khu vực 
  • Có kiến thức về quản lý dự án 
  • Có kiến thức về tổ chức thi công
 • Có kiến thức về quản lý dự án và kiến thức về tổ chức thi công"                
 • Kỹ năng:
  • Quản lý Hiệu quả về bên liên quan, nhóm, thời gian,chỉ tiêu, PR, v.v.K
  • Kỹ năng nói trước đám đông, thuyết trình và điều phối bằng tiếng Việt và tiếng Anh tố
  • Thành thạo trong việc chuẩn bị / Xem xét, Cập nhật và theo dõi kế hoạch tổng thể của các dự án trong Microsoft Project (MSP
  • Tổng hợp, phân tích tiến độ, phân tích dữ liệu, báo cáo
  • Kiến thức và Chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng để có thể lập kế hoạch & Giám sát Hiệu quả cho các dự án
  • Kỹ năng giao tiếp và phối hợp Hiệu quả giữa các bộ phận và cá nhân tham gia công việc.
  • Có khả năng sử dụng Hiệu quả MS Office (excel, word, powerpoint, v.v.) để Lập báo cáo, phân tích và thuyết trình
  • Tiếng Anh lưu loát  
 • Yêu cầu khác:
  • Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng quản lý tốt,
  • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, thực hiện
  • Có kinh nghiệm phát triển nhóm tốt
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý xung đột tốt