Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng pháp lý đầu tư

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

Giám sát, tư vấn thực hiện và kiểm soát toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư của tập đoàn, các công ty thành viên, công ty liên kết., dưới sự giám sát của Giám đốc pháp lý đầu tư.

Nhiệm vụ chi tiết

II.1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện rà soát, kiểm tra pháp lý tất cả các thủ tục, hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện đầu tư dự án:
1.1. Giám sát và thực hiện thẩm định sơ bộ hồ sơ pháp lý của dự án và/hoặc công ty tiềm năng;
1.2. Tham gia đề xuất Cấu trúc đầu tư khả thi về góc độ pháp lý sau khi hoàn tất quá trình thẩm định pháp lý sơ bộ theo nguyên tắc đảm bảo kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý có thể phát sinh;
1.3. Kiểm tra, rà soát các vấn đề về pháp lý trong quá trình thực hiện các giao dịch cũng như phối hợp đề xuất phương án khắc phục và xử lý hậu quả phát sinh (nếu có) trong quá trình M&A dự án/công ty;
1.4. Thực hiện và giám sát các công tác kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực của hồ sơ pháp lý dự án/công ty và/hoặc đối tác cũng như phạm vi, thẩm quyền thực hiện của tất cả các bên có liên quan đến giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, các đơn vị tư vấn.

II.2 Nhiệm vụ 2: Đàm phán, soạn thảo, soát xét các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư giữa tập đoàn, công ty con, công ty liên kết của tập đoàn và/hoặc nhân sự chỉ định bởi tập đoàn với đối tác:
2.1. Soạn thảo và/hoặc xem xét, điều chỉnh, đàm phán, thương lượng với đối tác về nội dung các thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc (sơ bộ), các hợp đồng chi tiết/ chính thức và các tài liệu giao dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với Cấu trúc đầu tư được phê duyệt;
2.2. Soát xét các vấn đề pháp lý đối với các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư khi được đệ trình bởi phòng ban chuyên môn.

II.3. Nhiệm vụ 3: Tư vấn hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập để thực hiện tư vấn cho phòng ban chuyên môn, các Giám đốc khối, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn về những rủi ro pháp lý và giải pháp pháp lý khắc phục các rủi ro này trong giai đoạn đầu tư và giai đoạn hậu đầu tư:
3.1. Tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu có ảnh hưởng đến kết quả giao dịch và các giải pháp để khắc phục rủi ro pháp lý đối với cấu trúc đầu tư, nội dung tài liệu hồ sơ, giao dịch của hoạt động đầu tư và các vấn đề pháp lý phát sinh tại giai đoạn hậu đầu tư;
3.2. Phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý độc lập và giám sát hoạt động của các đơn vị tư vấn này trong hoạt động tư vấn về các rủi ro pháp lý trọng yếu được quy định tại Mục 3.1 này.

II.4. Nhiệm vụ 4: Khi được ủy quyền bởi Giám đốc pháp lý đầu tư, thay mặt Giám đốc pháp lý đầu tư giải quyết và quyết định những vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động đầu tư mà thuộc thẩm quyền của Giám đốc pháp lý đầu tư.
4.1. Giải quyết và quyết định những vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của Giám đốc pháp lý, khi được ủy quyền bởi Giám đốc pháp lý đầu tư.

Yêu cầu công việc

a. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

b. Kiến thức:
- Kiến thức chuyên sâu về Luật và các văn bản liên quan đến Đầu tư, Doanh nghiệp, Thương mại, Mua bán & sáp nhập, Đất Đai, Bất Động Sản.
- Am hiểu sâu sắc về ngành Bất động sản
- Kiến thức về quản lý

c. Kinh nghiệm:
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản.
- Ưu tiên ứng viên đã có thẻ hành nghề luật sư
- Kinh nghiệm quản lý: từ 2-3 năm trở lên ở vị trí Quản lý ở các Công ty Đầu tư / Hãng Luật, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các Tập đoàn đa quốc gia về Lĩnh vực Bất động sản  Kinh nghiệm chuyên môn Từ 04 năm trở lên liên quan đến Pháp lý dự án, Pháp chế, Tư vấn Luật pháp liên quan đến Đầu tư, M&A, Bất động sản

d. Kỹ năng:
- Khả năng phân tích, phán đoán & giải quyết vấn đề / tranh chấp.
- Khả năng giao tiếp & quản lý các mối quan hệ xuất sắc
- Tư duy Tài chính & Quản trị hiệu quả Tài chính
- Kỹ năng hoạch đinh và quản lý dự án
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)
- Giao tiếp Tiếng Anh lưu loát e.

Các yêu cầu khác:
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt
- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
- Khả năng hoạch định, quản lý con người
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp