Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng Quản lý vận hành dự án

VN

Tóm tắt nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm triển khai, kiểm soát hoạt động và hoàn thiện hệ thống Second Home theo đúng định hướng của tập đoàn. Quản lý, đảm bảo chất lượng trước và sau khi đưa vào vận hành để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: KẾ HOẠCH
1.1 Chịu trách nhiệm lập kế hoạch theo định hướng chung của tập đoàn về mô hình hoạt động của các dự án Second Home
1.2 Xây dựng & cập nhật mô hình hoạt động, bộ Brand Standard Second Home.
1.4 Đề xuất lựa chọn mô hình quản lý (HMA hay tự quản lý)
Nhiệm vụ 2: TÀI CHÍNH
2.1 Phê duyệt và thẩm định các chi phí vận hành căn cứ theo ngân sách được duyệt và theo cẩm nang vận hành đã được ban hành 
2.2 Kiểm soát đánh giá việc thực hiện ngân sách, tối ưu hóa chi phí, set-up vận hành khách sạn theo ngân sách được duyệt 
2.3 Thẩm định đề xuất mua sắm, đầu tư mới, sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định theo Cẩm nang vận hành được duyệt 
Nhiệm vụ 3: NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO
3.1 Phối hợp cùng HR/BU xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
3.2 Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong khu vực nhằm tạo mức độ gắn kết lâu dài với công ty 
3.3. Phối hợp với Phòng Đào tạo Công ty để định hướng hoạt động đào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo của cơ sở thuộc phạm vi phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả 
Nhiệm vụ 4: THANH TRA VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
4.1 Tổ chức hệ thống thanh tra và kiểm soát chất lượng, xử lý các lỗi kỹ thuật kịp thời, tối thiểu các rủi ro làm gián đoạn đến set-up/ vận hành tại các cơ sở thuộc phạm vi phụ trách 
4.2 Phối hợp với các phòng ban để trực tiếp thanh tra và tổ chức triển khai thanh tra kiểm soát chất lượng đối với các hoạt động tại các cơ sở phụ trách. Thẩm định và phê duyệt các đề xuất khen thưởng – kỷ luật theo thẩm quyền 

Nhiệm vụ 5: QUẢN TRỊ RỦI RO
5.1 Tổ chức hệ thống quản trị rủi ro để kịp thời nhận diện và có phương án ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng kịp thời 
 

Yêu cầu công việc

Đại học, thạc sĩ… chuyên nghành quản trị kinh doanh /du lịch/ quản trị khách sạn

Kiến thức vận hành, quản lý tòa nhà, khu căn hộ cao cấp, quản lý tài chính,

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý 

Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý tòa nhà, khu căn hộ cao cấp, mô hình quản lý second home làm việc tại những thương hiệu cao cấp và quốc tế 

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, làm tiệc nhóm, linh hoạt, hướng đến kết quả

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn