Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng cao cấp Phát triển Tổ chức

VN

Mô Tả Công Việc :

Nhiệm vụ 1: Xây dựng, định hướng và thẩm định về công tác chiến lược, hoạch định, quản lý và phát triển Nguồn Nhân lực của NVG và các Tập đoàn/Công ty thành viên:
1.1 Tham mưu cho Ban điều hành NVG & định hướng cho các Tập đoàn/Công ty thành viên trong công tác xây dựng chiến lược, hoạch định, quản lý và phát triển Nguồn Nhân lực.
1.2 Xây dựng các Khung/Nguyên tắc/Chính sách chung về:
- Thiết kế mô hình tổ chức và hoạch định Nguồn Nhân lực.
- Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc nhân viên, Nguồn lực Nhân sự.
- Quản lý Hệ thống báo cáo nhân sự.
1.3 Thực hiện thẩm định/rà soát cho các Tập đoàn/Công ty thành viên bao gồm:
- Cơ cấu tổ chức Công ty.
- Ma trận phân nhiệm (RASCI) Công ty.
- Hệ thống quản lý phân cấp và quản lý chức danh.
- Quy định và hoạt động đánh giá hiệu quả nguồn lực.
- Chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) của Công ty.
- Ngân sách nhân sự các Công ty."            
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát tuân thủ công tác quản lý, vận hành cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả công việc của các Tập đoàn/Công ty thành viên.
2.1 Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đánh giá, kiểm soát tuân thủ công tác quản lý, vận hành cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả công việc của các Tập đoàn/Công ty thành viên.
2.2 Xây dựng, quản lý và cải tiến hệ thống báo cáo nhân sự của NVG và các Tập đoàn/Công ty thành viên.          
Nhiệm vụ 3: Triển khai các hoạt động Nhân sự cho NVG
3.1 Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng, cập nhật và thẩm định cơ cấu tổ chức các Ban chuyên môn theo định hướng của Tập đoàn, bao gồm: Sơ đồ tổ chức (OC), Chức năng nhiệm vụ (SOW), Kế hoạch định biên (HC), Mô tả công việc (JD), Ma trận phân nhiệm (RASCI), Hệ thống năng lực (NL), Ngân sách nhân sự hằng năm (Budget)
3.2 Xây dựng kế hoạch triển khai và kiểm soát hoạt động thiết lập, đánh giá KPI/PMS và xếp loại.         
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của QLTT.    

Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao học trở lên chuyên nghành Quản trị Nhân sự/ Kinh tế/ Quản trị kinh Doanh/ Luật,… hoặc tương đương.                
- Có kiến thức chuyên môn về Quản lý hiệu suất, Cơ cấu tổ chức.  
- Có kiến thức chuyên môn về xây dựng Mô tả công việc, Khung năng lực, Quản lý Tài năng. 
- Nắm bắt các xu thế phát triển trong ngành Quản lý Nhân sự. 
- Có kiến thức về thị trường BĐS, thông tin tập đoàn (sản phẩm, kế hoạch phát triển …)              
- Có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển tổ chức, đào tạo và phát triển.                
- Có trên 04 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển tổ chức ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô >1000 nhân sự                
- Kỹ năng xây dựng chiến lược;
- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả các phòng ban, cá nhân liên quan trong công việc;
- Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng tinh thần đồng đội;
- Kỹ năng phân tích, phán đoán và giải quyết vấn đề/ tranh chấp; 
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, quản lý và phát triển nhân viên;
- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh; Sử dụng các công cụ trình bày báo cáo hiệu quả (excel, word, powerpoint, power BI)            
- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên Nghiệp;
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
- Năng động, tích cực, chịu được áp lực công việc;
- Có tư duy chiến lược, hoạch định và phân tích tốt;
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.             
Sử dụng Khung NL theo của từng chức danh để đưa vào (theo từng thời kỳ)                
        

BENEFITS

●  Lương – Thưởng hấp dẫn

●  Chế độ bảo hiểm Nova – Care

●  Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

●  Môi trường làm việc chuyên nghiệp

●  Lộ trình thăng tiến rõ ràng

●  Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của tập đoàn