Chia sẻ Việc làm này

Trưởng phòng cao cấp Quản lý Thiết kế Cảnh quan

VN

Phòng Quản lý Thiết kế mở rộng nhu cầu tìm kiếm vị trí Trưởng phòng cao cấp Quản lý Thiết kế Cảnh quan, phụ trách:

 • Xây dựng quy trình Quản lý thiết kế cảnh quan.
 • Quản lý thiết kế Cảnh quan các giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và giám tác tác giả.
 • Điều phối bộ phận kiến trúc, kết cấu, cơ điện, nội thất và bộ phận khác liên quan để hoàn thành dự án. Quản lý các thành viên trong nhóm.                  

Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế Cảnh quan phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án.

 • Quản lý & kiểm soát tổng thể công tác thiết kế cảnh quan, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Kiểm tra tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước đấu thầu và thi công xây dựng.
 • Kiểm soát chất lượng, phê duyệt thiết kế cảnh quan, thiết kế ý tưởng chiếu sáng cảnh quan, đưa ra các giải pháp về phương án, triển khai thiết kế khi có yêu cầu. 
 • Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế cảnh quan để tăng hiệu quả dự án.
 • Kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế cảnh quan.
 • Xây dựng và quản lý tiến độ thiết kế cảnh quan để đáp ứng được các yêu cầu của các bộ môn liên quan, tiến độ đấu thầu và thi công.
 • Xử lý các vấn đề thiết kế cảnh quan trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình           

Nhiệm vụ 2: Quản lý chất lượng và tiến độ thiết kế Cảnh quan đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn

 • Kiểm soát tiến độ thiết kế cảnh quan, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế cảnh quan với kiến trúc, quy hoạch, kết cấu, cơ – điện, hạ tầng,…
 • Điều phối bộ môn xử lý các vấn đề thiết hạ tầng trong giai đoạn thi công đảm bảo chất lượng.        

Nhiệm vụ 3: Đánh giá và  lựa chọn Tư vấn thiết kế đủ năng lực, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, ngân sách và tính khả thi trong công tác thiết kế Hạ tầng cho từng dự án.   

 • Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng đấu thầu lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến Cảnh quan.
 • Xây dựng và cung cấp phạm vi công việc, phối hợp để đánh giá năng lực của công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu trong quá trình lựa chọn thầu.        

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.            

YÊU CẦU:
* Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế cảnh quan, kiến trúc            

* Kiến thức:
- Kiến thức chuyên sâu về thiết kế cảnh quan
- Kiến thức chung về kỹ thuật thi công cảnh quan
- Kiến thức về nhà cung cấp, nhà sản xuất và các sản phẩm có sẵn tại địa phương và thị trường thế giới"                

* Kinh nghiệm chuyên môn: 12 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế cảnh quan                

* Kinh nghiệm quản lý: 07 năm kinh nghiệm quản lý thiết kế cảnh quan và quản trị nhân sự                

* Kỹ năng:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Thành thạo về Auto Cad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), sử dụng được MS project.
- Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.            

* Các yêu cầu khác:

- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp
- Có khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, truyền đạt thông tin rõ ràng. 
- Khả năng làm việc theo nhóm, tương tác và phối hợp hiệu quả.
- Khả năng phán đoán, phân tích, tổng hợp.
- Khả năng chịu áp lực trong công việc.
- Nắm bắt sự phát triển của công nghệ mới trong xây dựng
- Khả năng phân tích và đánh giá, nghiên cứu và áp dụng công nghệ, vật liệu mới vào thực tế."