Loading...
Share this Job

Trưởng phòng tiền lương

VN

Description: 
Job Summary
 • Xây dựng và triển khai chính sách lương, thưởng & phúc lợi nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.
Job Responsibilities

Nhiệm vụ 1: Xây dựng chính sách lương, thưởng,phúc lợi nhằm thu hút, giữ chân nhân tài

 • Đề xuất chính sách lương thưởng cạnh tranh và thu hút dành cho đội ngũ kế thừa và nhân tài.
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo liên quan về chi phí nhân sự, tỉ lệ nghỉ việc, tiến độ thực hiện công việc và các báo cáo khác khi được quản lý yêu cầu.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng các chính sách nhân sự, quy trình, quản lý ngân sách chi phí nhân sự

 • Đề xuất các chính sách nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn và thị trường lao động.
 • Lên ngân sách chi phí nhân sự cho từng năm và theo dõi chi phí thực tế phát sinh, đưa ra các cảnh báo kịp thời

Nhiệm vụ 3: Phát triển và quản trị Hệ thống thông tin nhân sự

 • Phát triển, quản trị hệ thống thông tin nhân sự đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
 • Đảm bảo dữ liệu & hồ sơ nhân sự được lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn ISO, sắp xếp khoa học.

Nhiệm vụ 4: Phát triển đội ngũ

 • Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ tiền lương cho chuyên viên nhân sự (C&B).
Job Requirements
 • Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, Quản trị nhân sự…
 • Kiến thức: Kiến thức về xây dựng hệ thống lương & phúc lợi. Kiến thức về luật lao động, thuế, BHXH
 • Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương. 3 năm kinh nghiệm về C&B
 • Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, Quy trình và hệ thống nhân sự             

BENEFITS

   ♥    Lương - Thưởng hấp dẫn

   ♥    Chế độ bảo hiểm Nova-Care 

   ♥    Đào tạo kỹ năng chuyên sâu

   ♥    Môi trường làm việc chuyên nghiệp

   ♥    Lộ trình thăng tiến rõ ràng

   ♥    Ưu đãi sản phẩm dịch vụ của tập đoàn